Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Často kladené otázky (FAQ)

 

Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených OPBK

Často_kladené_otázky_k_Operačnému_programu_Bratislavský_kraj_2007-2013.doc


Odpoveď na otázku zobrazíťe kliknutím na otázku. 

 

 

 

: