Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je stanovené koľko financií je alokovaných na jednotlivé hodnotiace kolá výzvy a na jednotlivé roky?

Množstvo financií alokovaných na jednotlivé hodnotiace kolá výzvy a na jednotlivé roky nie je stanovené.