Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Čerpanie

  Čerpanie OPBK k 30.11.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 30.09.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.08.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 30.06.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.05.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 30.04.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.03.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 28.02.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.01.2015.xls

  Čerpanie OPBK k 31.12.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 30.11.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 30.09.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.08.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 30.06.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.05.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 30.04.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.03.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 28.02.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.01.2014.xls

  Čerpanie OPBK k 31.12.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 30.11.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 30.09.2013.xls 

  Čerpanie OPBK k 31.08.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 30.06.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.05.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 30.04.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.03.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 28.02.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.01.2013.xls

  Čerpanie OPBK k 31.12.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 30.11.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 30.09.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.08.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.06.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.05.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 30.04.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.03.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 29.02.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.01.2012.xls

  Čerpanie OPBK k 31.12.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 30.11.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.09.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.08.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 30.06.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.05.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 30.04.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.03.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 28.02.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.01.2011.xls

  Čerpanie OPBK k 31.12.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 30.11.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 31.10.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 30.09.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 31.08.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 31.07.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 30.06.2010.xls

  Čerpanie OPBK k 07.05.2010.xls