Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je možné v prípade skoršej pripravenosti podať projekt skôr ako je zarezervovaný termín?

Zarezervovaný termín na predkladanie Žiadosti o NFP je záväzný. Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj odporúča žiadateľom rezervovať si reálny termín na predloženie Žiadosti o NFP.