Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Technický prevádzkovateľ od 1.10.2020

Technickým prevádzkovateľom webu opbk.sk je od 1.10.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou webu a technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese irop@mirri.gov.sk