Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Budú sa jednotlivé výzvy a aktivity opakovať v rovnakom znení aj budúci rok?

To, či sa budú jednotlivé výzvy a aktivity opakovať v rovnakom znení aj budúci rok závisí od stavu kontrahovania a stavu plnenia cieľov Operačného programu Bratislavský kraj.