Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPBK

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPBK

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

www.bratislavskykraj.sk

Odbor SORO pre OPBK

PhDr. Stanislav Bruna – riaditeľ
Adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 (0) 2 482 64 348
E-mail : opbk@region-bsk.sk