Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Regionálne rozvojové agentúry

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok

Kysucká 14
903 01 Senec

Ing. Ľuba Pavlovová - riaditeľka

Kancelária v Bratislave:
Vysoká 35
811 06 Bratislava

tel.: 02/20728392
mobil: 0910 927 151

E-mail:  info@rrasenec-pezinok.sk            

Web: www.rrasenec-pezinok.sk

 

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie

Bernolákova 1/A
901 01 Malacky

Ing. Milica Mašková - riaditeľka

Tel: 034/774 3004
Fax: 034/774 3005
GSM: 0915/72 60 87

E-mail:   rrazahorie@rraz.sk

Web: www.rraz.sk