Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Rokovania monitorovacieho výboru pre OPBK

1. Zasadnutie MV OPBK február 2008

Zápisnica z 1 zasadnutia MV pre OPBK_21.2.2008.pdf

Uznesenie c.1 2008_1 MV OPBK_februar 2008.pdf

 Písomná procedúra MV OPBK marec 2008

Zápisnica z pisomnej procedury MV OPBK_marec 2008.pdf

Uznesenie c.2_pisomna procedura MV OPBK_marec 2008.pdf 

Príloha 2 PM OPBK_hodnotiace a vyberove kriteria_PO1_PO3.pdf

2. Zasadnutie MV OPBK jún 2008

Zápisnica z 2. zasadnutia MV pre OPBK 2.6. 2008.pdf

Uznesenie č 3 2008_2 MV OPBK_jun 2008.pdf

Hodnotiace kritériá_PO1PO2_OPBK.pdf

Indikátory_HP_OPBK.pdf

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2007.pdf

 Fotodokumentácia2.rar

Písomná procedúra MV OPBK december 2008

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_december 2008.pdf

 Uznesenie c. 4_pisomna procedura MV OPBK_december 2008.pdf

Písomná procedúra MV OPBK február 2009 

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_februar 2009.pdf

 Uznesenie c.5_pisomna procedura MV OPBK_februar 2009.pdf

3. Zasadnutie MV OPBK máj 2009

 Zápisnica z 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru OPBK.pdf

 Uznesenie č.6_2009_3 MV OPBK_maj 2009.pdf

 Zmeny merateľných ukazovateľov-MV 27.5.2009.pdf

 Plán hodnotení OPBK na programové obdobie 2007-2013.zip

 Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2008.zip

 Fotodokumentácia3.rar

Písomná procedúra MV OPBK august 2009

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_ august 2009.pdf

 Uznesenie c.7_pisomna procedura MV OPBK_august 2009.pdf

Písomná procedúra MV OPBK 15. marec 2010

 

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_15.marec 2010.pdf

 Uznesenie c.8_pisomna procedura MV OPBK_15.marec 2010.pdf

Písomná procedúra MV OPBK 22. marec 2010

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_22.marec 2010.pdf

 Uznesenie c.9_pisomna procedura MV OPBK_22.marec 2010.pdf

Písomná procedúra MV OPBK 6. apríl 2010

 Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK_6. april 2010.pdf

 Uznesenie c.10_pisomna procedura MV OPBK_6. april 2010.pdf

4.  Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK jún 2010

 zapisnica 4. zasadnutie MV OPBK_4.6.2010.pdf

 uznesenie MV OPBK č. 11_2010.pdf

 Zmeny merateľných ukazovateľov OPBK.pdf

 Výročná správa OPBK_2009.pdf

  Fotodokumentácia 4.zip

5. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK október 2010

Zápisnica_5. zasadnutie MV OPBK_25.10.2010.pdf 

Uznesenie_c_12_2010.pdf

 Fotodokumentacia 5.rar

Písomná procedúra MV OPBK 27. máj 2011

Zapisnica z pisomnej procedury MV OPBK 27. maj 2011. pdf

Uznesenie c.13 pisomna procedura MV OPBK 27. maj 2011. pdf

 6. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK jún 2011

          Zápisnica 5. zasadnutie MV OPBK 20.6.2011.pdf

          Uznesenie MV OPBK č. 14 2011.pdf

          Fotodokumentácia 6. zip

Písomná procedúra MV OPBK 20. december 2011

         Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 20.12.2011.pdf

         Uznesenie č.15 písomná procedúra MV OPBK 20.december 2011.pdf

 Písomná procedúra MV OPBK 25. jún 2012

         Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 25. jún 2012.pdf

         Uznesenie č.16 písomná procedúra MV OPBK 25. jún 2012.pdf

Písomná procedúra MV OPBK 7. september 2012

         Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 7.september 2012. pdf

         Uznesenie č.17 písomná procedúra MV OPBK 7.september 2012. pdf

         Vysvetľujúca správa RO OPBK k Uzneseniu MV pre OPBK č.17/2012

 7. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK december 2012

        Zápisnica 7. zasadnutie MV OPBK 13.12.2012.pdf

        Uznesenie MV OPBK č.18 2012.pdf

Písomná procedúra MV OPBK 20. marec 2013

         Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 20. marec 2013.pdf

         Uznesenie č.19 písomná procedúra MV OPBK 20. marec 2013.pdf

         Vysvetľujúca správa RO OPBK k Uzneseniu MV pre OPBK č.19/2013

         Upravené Hodnotiace a výberové kritériá pre ISRMO 2013.doc

Písomná procedúra MV OPBK 26. jún 2013

Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 26. jún 2013.pdf
Uznesenie MV OPBK č. 20 písomná procedúra MV OPBK 26.6.2013.pdf

8. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK december 2013

           Zápisnica 8. zasadnutie MV OPBK 5. december 2013.pdf

           Uznesenie MV OPBK č.21 2013.pdf

           Fotodokumentácia 8 .rar

Písomná procedúra MV OPBK 13. jún 2014

            Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 13. jún 2014

            Uznesenie MV OPBK č. 22 písomná procedúra MV OPBK 13.6.2014.pdf

9. Zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK 21. november 2014

           Zápisnica 9. zasadnutie MV OPBK 21. november 2014.pdf

           Uznesenie MV OPBK č. 23_2014.pdf

           Fotodokumentácia 9.rar

Písomná procedúra MV OPBK 27. január 2015

           Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 27.01.2015

           Uznesenie MV OPBK č. 24 písomná procedúra MV OPBK 27.01.2015

Písomná procedúra MV OPBK 13. marec 2015

           Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 13.03.2015

           Uznesenie MV OPBK č. 25 písomná procedúra MV OPBK 13.03.2015

Písomná procedúra MV OPBK 25. jún 2015

            Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 25.06.2015

           Uznesenie MV OPBK č. 26 písomná procedúra MV OPBK 25.06.2015

Písomná procedúra MV OPBK 31. august 2015

            Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 31.08.2015

            Uznesenie MV OPBK č. 27 písomná procedúra MV OPBK 31.08.2015

Písomná procedúra MV OPBK 21. december 2015

            Zápisnica z písomnej procedúry MV OPBK 21.12.2015

             Uznesenie MV OPBK č. 29 písomná procedúra MV OPBK 21.12.2015

Písomná procedúra MV OPBK 29. jún 2016

Uznesenie MV OPBK č. 30 písomná procedúra MV OPBK 29.6.2016.pdf