Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Správy o vyhodnotení výziev

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2008_1 1_01_opatrenie_1 1_VS_za obdobie od 31. 3. 2008 do 23. 3. 2009.doc

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2008_1 2_01_opatrenie_1 2_VS_za obdobie od 31. 3. 2008 do 23. 3. 2009.doc

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2008_2 1_02_opatrenie_2 1_SS_za obdobie od 4. 8. 2008 do 23. 3. 2009.doc

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2008_2 2_02_opatrenie_2 2_ SS_za obdobie od 4. 8. 2008 do 23. 3. 2009.doc

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2009_1 1_03_opatrenie_1 1_VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2009_1 2_03_opatrenie_1 2_VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK_2009_2 1_03_opatrenie_2 1_SS.zip

Sprava_o_vyhodnoteni_OPBK_2009_2.2_03_opatrenie_2.2_SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2010 1.2 04 opatrenie 1.2 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2010 2.1 05 opatrenie 2.1 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2010 2.2 05 opatrenie 2.2 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 2.1 06 opatrenie 2.1 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2010 2.2 06 opatrenie 2.2 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2011 1.2 07 opatrenie 1.2 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2011 2.2 07 opatrenie 2.2 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 2.2 08 opatrenie 2.2 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 1.1 09 opatrenie 1.1 VS.zip

Dodatok č. 1 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 1.1 09 opatrenie 1.1 VS.zip

Dodatok č. 2 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 1.1 09 opatrenie 1.1 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 2.2 09 opatrenie 2.2 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 1.2 09 opatrenie 1.2 VS.zip

Dodatok č. 1 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2012 1.2 09 opatrenie 1.2 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 1.1 10 opatrenie 1.1 VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 2.2 11 opatrenie 2.2 SS.zip

Dodatok č. 1 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 2.2 11 opatrenie 2.2 SS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 1.1 12 - ISRMO opatrenie 1.1 VS.zip

Dodatok č.1 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 12-ISRMO opatrenie 1.1VS.zip

Dodatok č. 2 k Správe o vyhodnotení výzvy OPBK 2013 12-ISRMO opatrenie 1.1VS.zip

Správa o vyhodnotení výzvy OPBK 2014 2.1 13 opatrenie 2.1 SS.zip