Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Opatrenie 2.2

Kód ITMS Prijímateľ Názov projektu
22320220001 Vladimír Vaňo Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu
22320220002 KOMANDOR Slovensko a.s. Komplexný informačný systém
22320220003 DIGITAL SYSTEMS s.r.o. Budovanie informačného systému a realizácia elektronických služieb a aplikácií
22320220011 Lórant Matus Magáz Zavedenie a účinné využívanie IKT vo výrobnom podniku Magáz - Stolárstvo
22320220010 SLOVCEM, spol. s r.o. Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, spol. s r.o.
22320220006 Štefan Sticza Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka
22320220004 Pavel Benkovič Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT
22320220019 Eduard Pribul Zavedenie a účinné využívanie IKT v spoločnosti Eduard Pribul
22320220020 M-PROFEX, spol. s r.o. Nové informačné systémy v spoločnosti M-PROFEX
22320220005 EMM International, spol. s r. o. Zlepšenie prístupu firmy EMM International, spol. s r. o. na trh využitím potenciálu IKT
22320220014 ELV Produkt a.s. Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV Produkt a.s.
22320220027 Bau3Mex a.s. Informačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výrobnej spoločnosti
22320220008 ISTROMETAL DM s.r.o. Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky
22320220017 NECTEL s.r.o. Rozšírenie infraštruktúry
22320220024 FARBOL s.r.o. Informačný systém pre komplexné riadenie výrobnej prevádzky
22320220027 Bau3Mex. a.s. Informačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výrobnej spoločnosti
22320220029 Woodcut s.r.o. Portálové riešenie spoločnosti Woodcut
22320220012 H2K Group, s.r.o. Web2print riešenie pre zefektívnenie procesov prípravy, objednávania a výroby polygrafických produktov
22320220025 Domov Slovakia, a.s. Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému
22320220033 APLIK, spol. s.r.o. Vybudovanie komplexného informačného systému spoločnosti APLIK
22320220016 Damonax, s.r.o. DAMONAX - moderná výroba
22320220021 MRAMOR, s.r.o. Zavedenie integrovaného informačného systému výroby
22320220031 Sherlock, s.r.o. Modernizácia IT infraštruktúry spoločnosti Sherlock, s.r.o.
22320220018 i+i print s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti i+i print spol. s.r.o. zavedením nových prístupov IKT
22320220046 Sylex, s.r.o. Implementácia nových systémov IKT v spoločnosti Sylex, s.r.o.
22320220035 ARES, spol. s.r.o. Zavedenie nových IKT v spoločnosti ARES
22320220050 ESKO, spol. s.r.o. Modernizácia a inovácia IT infraštruktúry spoločnosti ESKO, spol. s.r.o.
22320220047 SCHOLL & KOVO HALLA spol s.r.o. Účinné využívanie IKT vo firme SCHOLL & KOVO HALLA s.r.o.
22320220039 CONTROL.Ing, s.r.o. Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti CONTROL.ING, s.r.o.
22320220026 DS Investments s.r.o. Progresívne IKT v DS Investments
22320220044 de ADDA, s.r.o. Využitie vyspelých IKT vo firme de ADDA, s.r.o.
22320220037 DR Unit, spol. s.r.o. Zvýšenie úrovne využívania IKT v spoločnosti DR Unit
22320220015 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Zavedenie moderných prístupov IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti prevádzky Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
22320220030 Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Zvyšovanie informačno - komunikačných technológií v spoločnosti Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, záujmové združenie právnických osôb
22320220009 PRINTING INTERNATIONAL ECE spol. s.r.o. Moderné IT v PRINTING INTERNATIONAL ECE
22320220057 DOLIS s.r.o. Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti DOLIS s.r.o.
22320220056 VUKI a.s. Zvýšenie úrovne a efektívnosti využívania IKT vo VUKI a.s. Bratislava
22320220049 Eurofluid hydraulik SR s.r.o. Rozvoj spoločnosti prostredníctvom efektívneho využívania IKT
22320220061 Fidat, s.r.o. Tvorba webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi FIDAT, s.r.o.
22320220048 Applied Precision s.r.o. Nové informačné systémy v spoločnosti Applied Precision s.r.o.
22320220059 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Dobudovanie a modernizácia IT infraštruktúry v spoločnosti Zákorácke pekárne a cukrárne, a.s.
22320220060 BUČO s.r.o. Modernizácia výroby zavedením IKT vo firme BUČO, s.r.o.
22320220054 Marián Sasko FI-SA Zvyšovanie úrovne IKT v stolárskej výrobe
22320220053 MODERNA, s.r.o. Vytvorenie integrovaného portálu a zavedenie online objednávkového systému spoločnosti MODERNA s.r.o.
22320220076 Anton Homola - HOMOLA team Účinné využívanie IKT vo firme Anton Homola - HOMOLA team
22320220052 MATEP spol s.r.o. Zavedenie systémov MS Exchange a MS Sharepoint v spoločnosti MATEP spol. s.r.o.
22320220053 MODERNA s.r.o. Vytvorenie internetového portálu a zavedenie online objednávkového systému spoločnosti MODERNA s.r.o.
22320220058 REPROGRAFIA s.r.o. Informačno-komunikačná modernizácia spoločnosti Reprografia
22320220063 Renáta Hermysová Zavedenie a účinné využívanie informačného systému v spoločnosti Renáta Hermysová
22320220064 2U spol. s.r.o. Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol.s.r.o.
22320220068 CNC frézovanie s.r.o. Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
22320220070 ALLMEDIA s.r.o. Inováciou vnútropodnikovej siete k zefektívneniu výrobnej prevádzky
22320220073 PRINTFLOW s.r.o. Rast konkurencieschopnosti spoločnosti PRINTFLOW s.r.o. obstaraním inovatívnych IKT
22320220074 DREVLUX SK, s.r.o. Nové IKT riešenia = moderné IT možnosti zvyšujúce konkurencieschopnosť
 22320220045  MSD Company spol. s.r.o.  Moderné riadenie výroby prostredníctvom IKT
22320220041 Jozef Gerthofer Obstaranie hardvéru a softvéru pre inováciu vnútropodnikovej siete pre tlačiareň v Zohore
22320220042 Emília Harmathová - Donna Rosi  Zefektívnenie úrovne IKT výrobného procesu DR
22320220055 Elektronické riadiace systémy s.r.o. Podpora výroby v ERS novými informačno-komunikačnými technológiami
22320220040 STAVREM PLUS, s.r.o. Rozvoj IKT v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
22320220051 MAINDATA, spol. s.r.o. Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MAINDATA, spol. s.r.o.
22320220062 Prvá Zváračská, a.s Vybudovanie lokálnej počítačovej siete a elektronického obchodu v Prvej Zváračskej a.s.
22320220056 VUKI a.s. Zvýšenie úrovne a efektívnosti využívania IKT vo VUKI a.s. Bratislava
22320220072 MAJES výťahy a eskalátory a.s. Zvýšenie úrovne IKT v spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
22320220023 EKO-BETON, s.r.o. Zvysovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti EKO-BETON, s.r.o.
22320220034 EMM, spol. s.r.o. Moderné informačné technológie pre rast EMM, spol. s.r.o.
22320220007 EUBOIA, s.r.o. Elektronizácia pri výrobe interiérového skla
22320220022 KALYPSO, spol. s.r.o.
22320220075 MTH s.r.o. Zavedenie IS na optimalizáciu riadenia a plánovania výroby pre MTH s.r.o.
22320220096 Cassis consult, s.r.o. Inovovanie IKT a webového portálu, imlementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.
22320220120 KVANT spol. s.r.o. Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol. s.r.o.
22320220132 AMSET s.r.o. Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti AMSET s.r.o.
22320220107 QBSW, a.s. Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom
22320220133 OKROS s.r.o. Moderné informačné technológie v spoločnosti OKROS s.r.o.
22320220080 Mesto Malacky Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy.pdf
22320220079 Mesto Pezinok Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok.pdf
22320220082

Hlavné mesto SR Bratislava

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy.pdf