Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Opatrenie 2.1

 
Kód ITMS Prijímateľ Názov projektu
22320120001 Alexander Kobera Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia
22320120007 Emília Harmathová- DONNA ROSI Inovácia firmy DONNA ROSI
22320120009 AT-ENGINEERING s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti AT-ENGINEERING, spol. s r.o.
22320120021 Juraj Chmela - Aktiv Inovácia technologických procesov v stolárskej výrobe
22320120035 Ing. Jozef Gubo - "EKOREPLAST" recycling plastov Recyklácia plastov s nízkou energetickou náročnosťou
22320120032 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO Obstaranie progresívnej technológie spoločnosti Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO
22320120008 HYCA s.r.o. Obstaranie inovatívnych technológií
22320120030 Ing. Jozef Kubanský - Pekáreň u Floriánka Inovatívna pekáreň
22320120018 KVANT spol. s r. o. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KVANT spol. s r. o.
22320120013 FirmaC&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti FirmaC&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o.
22320120041 AMSET s.r.o. Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby
     
22320120024 Lórant Matus Magáz Zavádzanie progresívnychtechnológií vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo
22320120033 SHERLOCK s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
22320120038 i+i print spol. s r.o. Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti i+i print spol. s r.o.
22320120011 Intech Slovakia s.r.o. Certifikácia ISO 9 000 a ISO 14 000 v energetickej spoločnosti
22320120040 SPIROX s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti SPIROX s.r.o.
22320120031 KOVIAN s.r.o. Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby zavedením progresívnych technológií
22320120042 SEMEZ JZ, s.r.o. Obstaranie progresívnych pekárenských technológií
22320120046  NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o  Inovácia technológie tlačiarenskej výroby
22320120005 ISTROMETAL DM s.r.o Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu spoločnosti
22320120028 Digital Systems, s.r.o. Digital Systems, s.r.o.
22320120037 BUSINESS AND DRIVE s.r.o. Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti BUSINESS AND DRIVE, spol. s.r.o.
22320120080 Eduard Pribul Zavádzanie progresívnych technológií v pekárni Eduard Pribul
22320120049 KOMANDOR Slovensko a.s. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KOMANDOR Slovensko a.s.
22320120003 ZADAKO s.r.o. Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti ZADAKO s.r.o.
22320120034 EUBOIA s.r.o. Zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9000
22320120045 EXPOSERVICE SK, spol. s.r.o. Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby
22320120022 KUGLUF spol. s.r.o. Obstaranie progresívnych pekárenských technológií
22320120036 Štefan Sticza Drevovýroba, Nová Dedinka Zavádzanie progresívnych technológií v Drevárskej výrobe Štefan Sticza Drevovýroba
22320120044 Techniserv, s.r.o. Implementácia systému riadenia kvality ISO 9001 a environmentálneho manažmentu ISO 14001 v spoločnosti TECHNISERV, s.r.o.
22320120014 RETAX s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti RETAX s.r.o.
22320120027 ART&PRESS s.r.o. Inovácia polygrafických zariadení vo firme ART&PRESS s.r.o.
22320120039 Enviteam spol. s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby biopalív
22320120066 TYPOCON spol s.r.o. Inovácia výroby marketingových produktov
22320120023 AMS Com s.r.o. Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti AMS Com s.r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti
22320120063 M+M Martinec, s.r.o. Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti M+M Martinec, s.r.o.
22320120062 Anton Homola - HOMOLA team Výmena a nákup technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti
22320120072 RIVER spol. s.r.o. Inovácia pekárne
22320120051 René Švasta - BD INTEGRAL Obstaranie inovatívnych technológií
22320120054 APLITEC s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti APLITEC s.r.o.
22320120069 J.F.Hlaváček, s.r.o. Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby v J.F.Hlaváček, s.r.o.
22320120052 Denis Švasta   B&D INTEGRAL Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne
22320120010 KOPLATEC spol. s.r.o. Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu
22320120055 Baumetall, s.r.o. Zavedenie progresívnych výrobných technológií v Baumetall, s.r.o.
22320120080 SAMON, spol. s.r.o. Inovácia pekárenských technológií
22320120079 Jozef Gerthofer Inovácia strojového parku a nákup progresívnych technológií pre tlačiareň v Zohore
22320120086 SHERLOCK, s.r.o. Modernizácia systému výroby stlačeného vzduchu v spoločnsoti SHERLOCK, s.r.o.
22320120043 DAMONAX, s.r.o. DAMONAX - modernizácia výroby
22320120081 Jozefína Vadovičova Pekáreň Zefektívnenie pekárenskej prevádzky
22320120075 RUDLA, spol. s.r.o. Zavádzanie energeticky úsporných technológií v pekárenstve
22320120056 DOUBLE P, spol. s.r.o. Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti DOUBLE P
22320120061 BB PRINT, s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti BB PRINT, s.r.o.
22320120025 IPOS - kancelárske potreby, spol. s.r.o. Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality
22320120067 Peter Hupka-Drevoobal Inovatívna stolárska výroba
22320120060 H V print, spol. s.r.o Modernizácia technológií v spoločnosti H V print, spol. s.r.o.
22320120064 FARBOL, s.r.o. Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti FARBOL, s.r.o.
22320120085 INGENIO, s.r.o.  Zvýšenie efektívností výroby využitím inovatívnych zariadení
22320120109 MULTIBILLARD, s.r.o. Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v MULTIBILLARD, s.r.o.
22320120103 MAINDATA, s.r.o. Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX
22320120065 SIGNATECH spol. s.r.o. Obstaranie progresívnych technológií spoločnosťou SIGNATECH
22320120048 PRINTING INTERNATINAL ECE spol. s.r.o. Implementácia systémov riadenia kvality a environmentu
22320120111 VACHO s.r.o. Zavedenie progresívnych technológií v spoločnosti VACHO s.r.o.
22320120084 AGS.SI, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením modernej výrobnej technológie
22320120095 303 s.r.o. Zvýšenie efektivity výroby spoločnosti 303 s.r.o.
22320120090 TEX-PRINT výrobné družstvo Modernizácia výrobných procesov v TEX-PRINT v.d.
22320120097 A1SYNTH, s.r.o.  Využitie moderných technologických zariadení pri výrobe chemických špecialít
22320120020 KASICO, a.s. Obstaranie progresívnej technológie v spoločnosti KASICO, a.s.
22320120047 TermoPa. spol. s.r.o. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
22320120026 Fibra, print, s.r.o.  Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti Fibra print, s.r.o.
22320120128 SEMEZ JZ, s.r.o. Inovácia pekárne
22320120006 Mramor spol. s.r.o. Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem
22320120002 Euroflorid Hydraulik SR, s.r.o. Nákup licencie inovatívnej prevodovky
22320120012 Business and Drive, spol. s.r.o. Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia
22320120019 Plastcom, spol. s.r.o. Zavedenie a rozvoj systému manažérstva kvality v spoločnosti Plastcom, spol. s.r.o.
22320120029 DOMOV Slovakia, a.s.  Zvýšenie produktivity spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001
22320120016 Termming, a.s.  Napojenie kotolne K2 na teplovodné rozvody z kotolne K8 v Malackách
22320120077 Kovomontáže , s.r.o. Modernizácia technológií v spoločnosti KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
22320120083 Posuvné dvere s.r.o. Modernizácia výrobnej prevádzky spoločnosti Posuvné dvere s.r.o.
22320120096 TEXO PARTNER a.s. Náhrada strojných zariadení v spoločnosti TEXO PARTNER a.s
22320120122 APLIC s.r.o. Energetická a časová úspora vyvolaná výmenou 2 zastaraných pásových píl
22320120125 CICERO, s.r.o. Modernizácia tlačiarne CICERO
22320120043 Damonax, s.r.o. DAMONAX - modernizácia výroby
22320120092 Applied Precision spol. s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia centra opracovania plechov pre hardverovú časť nosnej výroby Applied Precision s.r.o. Bratislava
22320120116 Papek, s.r.o. Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe
22320120137 Novplasta, s.r.o. Inovácia výrobnej technológie obalových fólií
22320120135 Talianska pekáreň Bageta, s.r.o. Inovatívne technológie v pekárenskej prevádzke
22320120126 Mobart, s.r.o. Inovatívna kovovýroba
22320120119 Spinner, s.r.o. Modernizácia výrobných technológií spoločnosti Spinner, s.r.o.
22320120104 LT PLUS, s.r.o. Inovácia výroby 3D produktov
22320220102 REMPrint, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti REMPrint, s.ro. modernizáciou výrobných technológií
22320120099 APLIK, spol. s.r.o. Technologické inovácie v spoločnosti APLIK, spol. s.r.o.
22320120093 Ing. Reťkovský Miroslav - MiRe Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom inovatívnej technológie
22320120053 Pavel Fraňo "Schody Fraňo" Modernizácia, efektivita a rošírenie výroby prostredníctvom inovatívnych technológií
22320120087 MSD Company, spol. sr.o. Systém manažérstva kvality a environmentu v spoločnosti MSD Company, spol.s r.o.
22320120089 Scholl & Kovo Halla s.r.o. Zaqvádzanie systémov riadenia kvality v spoločnosti Scholl & Kovo Halla s.r.o.
22320120132 Fly International, s.r.o. Oživenie výrobných procesov v spoločnosti Fly International s.r.o.
22320120221 Rastislav, s.r.o. Obnova pracoviska na brúsenie skla obrábaním vysokoproduktívneho automatického stroja pre brúsenie hrán
22320120115 Vladimír Ježík NAMER Nákup moderných ekologických technológií
22320120074 LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava Inovácia polygrafickej technológie
22320120094 Printline, s.r.o. Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti Printline, s.r.o.
22320120143 KO&KA spol. s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky spoločnosti KO
22320120110 Metalfest s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Metalfest, s.r.o.
22320120123 SPAK spol. s.r.o. Inovácia pekárenskej prevádzky
22320120100 2U spol. s.r.o. Inovácia a modernizácia výrobných technológií v spoločnosti 2U spol. s.r.o.
22320120124 SCHAFY, spol. s.r.o. Modernizácia morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného procesu
22320120082 Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. Výmena zariadení na výrobu keramických tehelných materiálov
22320120076 Maguires Marketing Team, s.r.o. Zavedenie modernej polygrafickej technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti
22320120068 Spinner, s.r.o. Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti Spinner, s.r.o.
22320120091 AZETA s.r.o. Zavedenie progresívnej výrobnej technológie v spoločnosti AZETA s.r.o.
22320120098 PRODAN INTERIER s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti PRODAN INTERIER s.r.o.
22320120105 IW TREND, s.r.o. Riešenie úspory energie v procese výroby zosadeniek z dýh
22320120106 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová Zavedenie progresívnej výrobnej technológie vo fy. Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
22320120118 Marián Sasko FI - SA Modernizácia výrobných technológií a zariadení na výrobu tepla v stolárskej výrobe
22320120127 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
22320120130 Ing. Jozef Blecha  Nákup energeticky úsporného zariadenia na rezanie vodným lúčom
22320120133 UniCon Systems, s.r.o. Zvýšenie efektivity výroby prostredníctvom progresívnej technológie v spoločnosti UniCon Systems, s.r.o.
22320120140 LUMEX, s.r.o. Progresívna technológia pre firmu LUMAX, s.r.o.
22320120091 PATEX & CO, spol. s.r.o. Zvýšenie efektívnosti výroby papierenských polotovarov náhradou zastaralých zariadení
22320120158 AFINIS Group s.r.o. Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti AFINIS Group s.r.o.
22320120142 Vladimír Oravec Náhrada drevoobrábacích strojov - stolárstvo Vladimír Oravec
22320120146 Primaplast Bernolákovo spol. s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti zavedením progresívnej technológie
22320120147 Montostroj a.s. Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti Montostroj a.s.
22320120148 VUKI a.s. Zníženie energetickej náročnosti výroby elektroizolačných impregnantov
22320120149 SRS Light Design, s.r.o. Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti SRS Light Design s.r.o.
22320120152 ESKO, spol s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti ESKO spol s.r.o.
22320120153 APIS s.r.o. Zavedenie progresívnych výrobných technológií v kamenárskej výrobe
22320120157 Tiflex, s.r.o. Inovácia technológií výroby flexi - rúr
22320120159 Milking s.r.o. Úspora energie výmenou technológií v výrobnej prevádzke spoločnosti MILKING
22320120161 L.S.M., spol. s.r.o. Modernizácia výrobnej technológie spoločnosti L.S.M., spol. s.r.o.

22320120162

CNC frézovanie s.r.o. Inováciou kovoobrábacieho pracoviska zníženie energetickej náročnosti výroby
22320120017 MONZAR spol. s.r.o. Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu
22320120113 Ing. Častulík, s.r.o. Inovácia výroby Ing. Častulík, s.r.o. obstaraním progresívnych výrobných technológií
22320120071 Bright, s.r.o. Zavádzanie progresívnych technológií do výrobného procesu
22320120154 Výťahy ZEVA spol. s.r.o. Implementácia systému manažérstva kvality vo firme VÝŤAHY ZEVA spol.s.r.o.
22320120163 de ADDA s.r.o. Energetické úspory v spoločnosti de ADDA, s.r.o.
22320120156 PALEKO, s.r.o. Modernizácia a inovácia výrobnej technológie v spoločnosti PALEKO, s.r.o.
22320120131 Ing. Matúš Stríž UNIKOV II. Zníženie energetickej a meteriálovej náročnosti výroby obstaraním progresívnej technológie
22320120058 RNDr. Hubert Klčo-FLY Zefektívnenie výroby prostredníctvom zámeny zastaralých vyšívacích strojov
22320120057 TALLUS, spol. s.r.o. Náhrada zastaralých výrobných technológií novými
22320120117 Typografia plus, s.r.o. Modernizácia tlačiarenských technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Typografia plus s.r.o.
22320120112 SoftIdea, s.r.o. Zefektívnenie výroby prostredníctvom výmeny zastaralého lasera za laserové zariadenie modernejšej generácie
22320120136 Igor Slezák - SLEIG Implementácia progresívnych technológií v spoločnosti
22320120199 P78, s.r.o. Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti P78, s.r.o.
22320120210 STAVREM PLUS, s.r.o. Zavádzanie energeticky efektívnych výrobných technológií v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
22320120200 POWERTEC s.r.o. Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti POWERTEC s.r.o.