Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Opatrenie 1.1

 
Kód ITMS Prijímateľ Názov projektu
22310120001 Obec Nová Dedinka Areál voľného času II. etapa v obci Nová Dedinka
22310120002 Obec Veľký Biel Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
22310120003 Obec Zohor Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
22310120004 Mesto Senec Rekonštrukcia Farského námestia 
v Senci
22310120007 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
22310120008 Obec Sološnica Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra a rekonštrukciou verejného osvetlenia
22310120009 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Revitalizácia Nová doba
22310120006 Obec Igram Regenerácia sídla v obci Igram
22310120016 Obec Suchohrad Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
22310120024 Obec Píla Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
22310120022 Obec Plavecký Štvrtok Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
22310120019 Obec Zohor Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže
22310120012 Obec Plavecký Mikuláš Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
22310120015 Obec Boldog Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
22310120010 Obec Blatné Revitalizácia časti obce Blatné

22310120005

 

Združenie obcí Bernolákovo Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji
22310120013 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Revitalizácia verejného priestranstva v sídlisku Medzi jarkami
22310120021 Obec Hamuliakovo Revitalizácia námestia v Hamuliakove
22310120017 Obec Veľké Leváre Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
22310120026 Obec Kostolište Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
22310120031 Obec Doľany Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany
2231012018 Obec Veľké Leváre Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
22310120028 Obec Zálesie Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
22310120020 Obec Častá Revitalizácia námestia obce Častá
22310120014 Mesto Pezinok Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok
22310120029 Obec Tomášov Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
22310120011 Obec Kaplna Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna
22310120038 Obec Vysoká pri Morave Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
2231010030 Obec Hrubý Šúr Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr - II. etapa
22310120023 Obec Vlky Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
22310120027 Mestská časť Bratislava - Rusovce Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
22310120044 Mesto Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku
22310120035 Mestská časť Ružinov Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
22310120032 Mestská časť - Rača Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, nám. A.Hlinku
22310120039 Obec Nová Dedinka Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
22310120040 Obec Láb Revitalizácia centra obce Láb
22310120041 Obec Bernolákovo Obnova centra obce Bernolákovo
22310120034 Obec Báhoň Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
22310120037 Obec Dubová Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
22310120046 Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny
22310120036 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
 22310120045  Mestská časť Bratislava - Petržalka  Revitalizácia vlasteneckého námestia
22310120025 Mesto Senec Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
22310120033 Obec Rohožník Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožníka - časť pri potoku
22310120029 Obec Tomášov Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
22310120035 Mestská časť Bratislava - Ružinov
    Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
22310120049 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Regenerácia verejného priestranstva - Školské námestie Dlhé Diely
22310120047 Mestská časť Bratislava - Vajnory Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park pod lipami
22310120058 Obec Jakubov Revitalizácia spoločenského priestoru v obci Jakubov
22310120052 Obec Nová Dedinka Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
22310120047 Mestská časť Bratislava - Vajnory Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod lipami
22310120054 Obec Vysoká pri Morave Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
22310120066 Obec Kalinkovo Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
22310120053 Obec Zohor Multifunkčný športový areál obce Zohor
22310120062 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice
22310120061 Obec Šenkvice Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice - revitalizácia verejného priestranstva - II. etapa
22310120059 Obec Marianka Regenerácia Nám. 4. apríla v obci Marianka
22310120070 Malacky Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája v Malackách
22310120051 Obec Boldog Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
22310120067 obec Gajary Revitalizácia centra obce Gajary
22310120103 Mestská časť Bratislava-Rača ISRMO OPBK-Mestská časť Bratislava-Rača-Obnova materskej školy Plickova ul. 16
22310120097 Mesto Senec  ISRMO-OPBK-Senec Socio-ekonomická analýza mesta Senec
22310120060 Obec Malé Leváre Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre
22310120065 Mestská časť Bratislava-Čunovo Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava -Čunovo
22310120056 Obec Studienka Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Studienka
2231012018 Obec Veľké Leváre Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
22310120064 Obec Štefanová Zelené centrum obce Štefanová - mesto pre život i oddych
22310120069 Obec Jablonové Revitalizácia centra obce Jablonové
22310120063 Obec Vlky Revitalizácia centra obce Vlky
22310120097 Mesto Senec ISRMO-OPBK-Senec Socio-ekonomická analýza mesta Senec
 22310120072  Obec Kráľová pri Senci  II. etapa cyklotrasy v Kráľovej pri Senci
22310120075 Združenie obcí JURAVA Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála - JURAVA
22310120099 Mesto Senec  ISRMO-OPBK-Senec-Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J.G.Tajovského v Senci
22310120073 Obec Veľké Leváre Náučný chodník v obci Veľké Leváre
22310120076 Obec Záhorská Ves Náučný chodník obce Záhorská Ves
22310120092 Mesto Pezinok ISRMO OPBK-Pezinok-Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok
22310120074 Obec Šenkvice Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice
 22310120084  Mesto Malacky  ISRMO OPBK-Malacky-Socio-ekonomická analýza mesta Malacky
22310120102 Mestská časť Bratislava-Rača ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Rača-Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2
22310120096 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto-Socio-ekonomická analýza