Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru OPBK na základe písomnej procedúry zo 7. septembra 2012

Dátum: 19. 9. 2012

Dňa 7. septembra 2012 Monitorovací výbor pre OPBK schválil písomnou procedúrou zmeny a doplnenia v core ukazovateľoch OPBK (core ukazovatele č. 4, 5, 10, 11, 23, 24 a 39) a úpravu výberových kritérií pre jednotlivé opatrenia OPBK týkajúcu sa prekročenia regionálnych alokácií na úrovni NUTS 4.

Dokumenty týkajúce sa písomnej procedúry Monitorovacieho výboru pre OPBK zo dňa 7. septembra 2012 sú zverejnené v sekcii Rokovania monitorovacieho výboru pre OPBK.