Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 11 12 13 14 15 > >>

Využite poslednú možnosť čerpania finančných prostriedkov z JPD 2 !!!

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ2, vyhlásilo dňa 8.1.2009 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2. Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci opatrení:
12. 1. 2009

Výzva na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika.
28. 10. 2008

Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01

V zmysle bodu 3.2 výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 28.10.2008 sa končí internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a dňa 29.10.2008 sa končí prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/1.1/01.
21. 10. 2008

Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.2/01

V zmysle bodu 3.2 výzvy č. OPBK/2008/1.2/01 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 30.10.2008 sa končí internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.2/01 a dňa 31.10.2008 sa končí prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/1.2/01.
21. 10. 2008

Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.1/02

V zmysle bodu 3.2 výzvy č. OPBK/2008/2.1/02 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 28.10.2008 sa končí internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.1/02 a dňa 29.10.2008 sa končí prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.1/02.
21. 10. 2008

Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.2/02

V zmysle bodu 3.2 výzvy č. OPBK/2008/2.2/02 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 30.10.2008 sa končí internetová rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.2/02 a dňa 31.10.2008 sa končí prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02.
21. 10. 2008

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizované alternatívne prílohy, ktoré sú súčasťou druhej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02.

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizované alternatívne prílohy, ktoré sú súčasťou druhej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 a OPBK/2008/2.2/02.
3. 10. 2008

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci OPBK

Riadiaci orgán pre OPBK zverejňuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0, zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci OPBK. Zoznam bude aktualizovaný vždy po zasadnutí výberovej komisie. Zoznam schválených žiadostí o NFP nájdete v sekcii Schválené žiadosti o NFP.
23. 9. 2008

KONFERENCIA „MOŽNOSTI ČERPANIA PROSTRIEDKOV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ – SÚKROMNÝ SEKTOR“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom:
14. 8. 2008
<< < 11 12 13 14 15 > >>