Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznamy pre žiadateľov

<< < 8 9 10 11 12 13 > >>

Technologické problémy verejného portálu ITMS

Verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde. Tento stav je spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením. Viac...
1. 3. 2010
<< < 8 9 10 11 12 13 > >>