Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Využite poslednú možnosť čerpania finančných prostriedkov z JPD 2 !!!

Dátum: 12. 1. 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ2, vyhlásilo dňa 8.1.2009 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2. Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci opatrení:

  • 1.4 Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (číslo výzvy JPD2/2009/1.4/09)
  • 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva (číslo výzvy JPD2/2009/1.5/09)

Konečný termín predkladania žiadostí je 16.2.2009 do 14:30 hod.

Všetky potrebné informácie sú na www.build.gov.sk a www.nsrr.sk .