Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2007

Dátum: 19. 11. 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje „Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2007“. Výročná správa poskytuje informácie o prvom roku implementácie Operačného programu Bratislavský kraj, ktorý bol kľúčovým rokom z hľadiska schvaľovacích procesov samotného operačného programu Európskou komisiou a prípravy podpornej dokumentácie pre efektívnu implementáciu OP Bratislavský kraj.