Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“

Dátum: 30. 10. 2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje aktualizovanú prílohu 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“.