Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Operačný program Bratislavský kraj – Anglická verzia/English version

Dátum: 9. 3. 2008

Upozornenie MVRR SR: preklad nemožno považovať za oficiálny dokument. Jedinou oficiálnou verziou dokumentu je jeho verzia v slovenskom jazyku!

Operačný program Bratislavský kraj - Anglická verzia - English version.zip