Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Zverejnenie Písomného vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA III

Dátum: 26. 11. 2015

V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA III bolo dňa 26.11.2015 vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávneného žiadateľa Štátny fond rozvoja bývania. Bližšie informácie nájdete v sekcii Aktuálne výzvy