Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia formulárov Priebežná/Záverečná monitorovacia správa ISRMO a Následná monitorovacia správa ISRMO

Dátum: 18. 11. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 10.11.2015 vstúpili do platnosti aktualizované formuláre:

-Priebežná/Záverečná monitorovacia správa ISRMO

- Následná monitorovacia správa projektu ISRMO

 

Aktuálne platné formuláre sú zverejnené v sekcii Formuláre.