Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č. 4 Programového manuálu OPBK verzia 11

Dátum: 10. 9. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 8. septembra 2015 vstúpila do platnosti Aktualizácia č. 4 Programového manuálu pre OPBK verzia 11. V rámci predmetnej aktualizácie  bola zapracovaná zmena finančného plánu v zmysle Vysvetľujúcej správy Riadiaceho orgánu pre OPBK k Uzneseniu Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 27/2015.

Dokument Aktualizácia č. 4 Programového manuálu pre OPBK verzia 11 je zverejnená v sekcii Dokumenty .