Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.2 Programového manuálu OPBK verzia 11

Dátum: 12. 6. 2015

Riadiaci orgán OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 10.6.2015 vstúpila do platnosti Aktualizácia č. 2 Programového manuálu pre OPBK verzia 11. V rámci predmetnej aktualizácie bola aktualizovaná príloha č.1 - Číselník oprávnených výdavkov, v rámci ktorej sa pridali do oprávnených výdavkov 2 nové ekonomické klasifikácie v rámci Opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti.

2 nové ekonomické klasifikácie zahrnuté do oprávnených výdavkov:

- 633018 Licencie

- 633019 Komunikačná infraštruktúra

Dokument Aktualizácia č.2 Programového manuálu pre OPBK verzia 11 je zverejnená v sekcii Dokumenty.