Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o verejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK súkromný sektor verzia 13 a verejný sektor verzia 13

Dátum: 27. 5. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 15. mája 2015 sú aktuálne platné:

- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 13

- príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejný sektor verzia 13

Aktuálne verzie oboch príručiek možno nájsť v sekcii Dokumenty - v časti Príručky pre žiadateľa/prijímateľa.