Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA II

Dátum: 10. 2. 2015

V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 9. februára 2015 vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP. Bližšie informácie k Písomnému vyzvanie nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.