Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre používateľov ITMS

Dátum: 14. 1. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje všetkým prijímateľom , že z dôvodu skvalitnenia komunikácie a kvalitného zabezpečovania všetkých úloh v ITMS, je prijímateľ povinný všetky svoje požiadavky a podnety súvisiace s ITMS zasielať prostredníctvom mailového konta itms@land.gov.sk