Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 11

Dátum: 27. 11. 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 26. novembra 2014 nadobudla platnosť verzia 11. Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj.

Dokument "Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 11" je zverejnený v sekcii Dokumenty - v časti Programový manuál.