Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Elektronická registrácia termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k druhej výzve Operačného programu Bratislavský kraj začne 18. augusta 2008 o 9,00 hod

Dátum: 4. 8. 2008

MVRR SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj upozorňuje všetkých potenciálnych žiadateľov o podporu z OPBK , že registrácia termínov na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok k druhej výzve (opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti) sa začne elektronickým spôsobom 18. augusta 2008 o 9,00 hod. Žiadatelia sa môžu registrovať prostredníctvom registračného formulára uverejneného na stránke www.opbk.sk. K dispozícii bude dostatočný počet termínov. Riadiaci orgán zdôrazňuje potrebu prípravy kvalitného projektu so všetkými potrebnými prílohami.