Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Vzor formuláru pre žiadosť o zmenu projektu

Dátum: 19. 6. 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom, že od 18.6.2014 sú povinní žiadať o zmenu projektu len prostredníctvom formulára "Vzor formulára pre žiadosť o zmenu projektu", ktorý je zverejnený v sekcii Formuláre.