Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam k žiadostiam o poskytnutie zostatkových finančných prostriedkov z programu JESSICA

Dátum: 22. 4. 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že žiadosti o poskytnutie zostatkových finančných prostriedkov z programu JESSICA je možné od 22.04.2014  predložiť prostredníctvom mestských úradov prislúchajúcich k miestu stavby na Štátny fond rozvoja bývania. Bližšie informácie je možné získať na webovej adrese: www.sfrb.sk/jessica/jessica/#1947