Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - verejný sektor verzia 11 a súkromný sektor verzia 10

Dátum: 31. 3. 2014

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 31.3.2014 sú aktuálne platné:

- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejná správa verzia 11

- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 10

Aktuálne platné verzie oboch príručiek nájdete v sekcii Dokumenty - v časti Príručka pre žiadateľa/prijímateľa.