Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia formulára Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá vstúpila do platnosti 31.01.2014

Dátum: 6. 2. 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.01.2014 vstúpil do platnosti aktualizovaný formulár Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktuálne platný formulár je zverejnený v sekcii Formuláre.