Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia formulárov pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 23. 12. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizované formuláre:

- Zmluva o poskytnutí NFP platná od 10.12.2013

- Priebežná/Záverečná monitorovacia správa projektu platná od 10.12.2013

- Následná monitorovacia správa projektu platná od 10.12.2013

- Priebežná/Záverečná monitorovacia správa ISRMO platná od 10.12.2013

- Následná monitorovacia správa ISRMO platná od 10.12.2013

 

Aktuálne platné formuláre sú zverejnené v sekcii Formuláre.