Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam k implementácii iniciatívy JESSICA

Dátum: 6. 8. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 149/2013 vydanom dňa 05.08.2013 (v kapitole "štátna pomoc" pod číslom G000013) bola zverejnená schéma minimálnej pomoci s názvom "Implementácia iniciatívy JESSICA - nástroj finančného inžinierstva". (www.zbierka.sk/sk/obchodny-vestnik/vydanie-149-2013)