Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených Operačným programom Bratislavský kraj

Dátum: 27. 5. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v snahe predchádzať predkladaniu neúspešných ŽoNFP zverejnil v sekcii Často kladené otázky (FAQ) - Najčastejšie chyby a nedostatky pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev vyhlásených Operačným programom Bratislavský kraj.