Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013

Dátum: 22. 5. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom NFP, že dňa 23.5.2013 vydal Usmernenie č.1/2013 - Usmernenie k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013.

Cieľom Usmernenia č.1/2013 je zabezpečiť efektívny proces ukončenia pomoci Operačného programu Bratislavský kraj pre programové obdobie 2007 - 2013.

Dokument Usmernenie č.1/2013 je zverejnený v sekcii Dokumenty - v časti Usmernenia RO OPBK.