Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis)

Dátum: 3. 7. 2008

Dňa 1. júla 2008 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis),  číslo DM – 13/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku (Ročník XVI, Číslo 126A,  str.161 -177).