Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení aktualizovanej príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - verejný sektor verzia 10

Dátum: 10. 4. 2013

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 2.4.2013 je aktuálne platná Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejná správa verzia 10.

Aktuálnu verziu príručky môžete nájsť v sekcii Dokumenty - v časti Príručka pre žiadateľa/prijímateľa.