Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10

Dátum: 8. 4. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 26.03.2013 vstúpil do platnosti Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj, verzia 10.

Dokument "Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10" je zverejnený v sekcii Dokumenty - v časti Programový manuál.