Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o uverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

Dátum: 27. 3. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 27.3.2013 bolo uverejnené "Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA" spolu s prílohami. Za účelom implementácie iniciatívy JESSICA bude Štátny fond rozvoja bývania vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie z ROP/OPBK a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme návratných dotácií (úverových produktov), ktoré budú určené na zatepľovanie bytových domov.

Všetky informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.