Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení Zmluvy o partnerstve

Dátum: 30. 11. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil v časti Formuláre aktuálne platnú Zmluvu o partnerstve.