Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2012

Dátum: 7. 11. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom NFP, že dňa 5.novembra 2012 vydal Usmernenie č. 3/2012 - Usmernenie k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2012.

Cieľom Usmernenia č.3/2012 Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj je zabezpečiť efektívny proces prechodu rozpočtových rokov 2012/2013.

Dokument Usmernenie č.3/2012 je zverejnený v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.