Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj organizuje konferenciu "Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov OPBK a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012"

Dátum: 10. 2. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj organizuje konferenciu pod názvom "Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012". Konferencia sa uskutoční dňa 1. marca 2012 od 9:00 hod., v Technopol Business Suite, Kutlíkova 17, Bratislava.

Program konferencie je určený pre zástupcov regionálnych a miestnych samospráv v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, pre žiadateľov a prijímateľov pomoci zo súkromného sektora.

Bližšie informácie spolu so záväznou príhláško a programom konferencie nájdete v sekcii Organizujeme - Konferencia "Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012"