Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Vítame vás na novom portáli www.opbk.sk

Dátum: 11. 3. 2008

Na novom portáli nájdete všetky potrebné informácie, týkajúce sa Operačného programu Bratislavský kraj. V jednotlivých sekciách sú uverejnené podrobné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o NFP, informácie o procese prijímania, hodnotenia a schvaľovania žiadostí o NFP, dôležité dokumenty na stiahnutie, vypracované odpovede na vaše otázky, či dôležité adresy a kontakty na subjekty zapojené do implementácie Operačného programu Bratislavský kraj. Prinesieme vám tiež aktuálne informácie, týkajúce sa Operačného programu Bratislavský kraj, a predstavíme vám aj úspešne zrealizované projekty. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR verí, že prostredníctvom internetovej stránky www.opbk.sk priblíži širokej verejnosti priebeh celej implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a zároveň poskytne všetky dôležité informácie.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR verí, že prostredníctvom internetovej stránky www.opbk.sk priblíži širokej verejnosti priebeh celej implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a zároveň poskytne všetky dôležité informácie.