Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Schéma pomoci de minimis ev. číslo DM-2/2011 - INICIATÍVA JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu

Dátum: 9. 1. 2012

Dňa 3. januára 2012 bola v Obchodnom vestníku  č. 2/2012: portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx      zverejnená Schéma pomoci de minimis ev. číslo DM-2/2011 Iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu.

Schéma pomoci de minimis ev.číslo DM-2/2011  Iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu je v plnom znení zverejnená v sekcii Dokumenty - v časti Programová úroveň - Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis.