Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení indikatívneho časového harmonogramu výziev Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2012

Dátum: 6. 12. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje indikatívny časový harmonogram výziev Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2012.

Cieľom indikatívneho časového harmonogramu výziev je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2012.

Indikatívny časový harmonogram výziev OPBK na rok 2012 je zverejnený v sekcii Dokumenty.