Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie RO OPBK č.6/2011 k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2011

Dátum: 28. 10. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že dňa 28. októbra 2011 vydal Usmernenie č.6/2011 - Usmernenie k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2011.

Cieľom Usmernenia č.6/2011 Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj je zabezpečiť efektívny proces prechodu rozpočtových rokov 2011/2012.

Dokument Usmernenie č.6/2011 je zverejnený v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.