Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení aktualizovaného indikatívneho časového harmonogramu výziev pre opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2011

Dátum: 13. 10. 2011

Riadiaci ográn pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje aktualizáciu indikatívneho časového harmonogramu výziev pre opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2011.

Cieľom aktualizácie indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj do konca kalendárneho roka 2011.

Aktualizovaný indikatívny časový harmonogram výziev OPBK na rok 2011 je zverejnený v sekcii Dokumenty.