Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2010

Dátum: 12. 10. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program bratislavský kraj zverejňuje "Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2010", ktorá bola schválená Európskou komisiou dňa 4.10.2011.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené v sekcii - Výročné správy o implementácii OPBK